Akce

Ohlédnutí za Celostátní přehlídkou dětských recitátorů

V pátek 11. března 2022 se konalo okrskové kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů.
Tato soutěž probíhala v prostorách Komunitního centra ve Středisku volného času Sušice. Recitovat přišlo celkem 40 žáků z pěti škol a to ze Základních škol: Sušice, Lerchova ul. a T. G. Masaryka, Hartmanice, Hlavňovice a z Gymnázia Sušice.
Soutěžilo se v pěti kategoriích. Porota měla opět nelehký úkol. Nakonec bylo rozhodnuto a zde jsou výsledky:

0. kategorie:
1. místo Isabella Melková ZŠ Sušice, Lerchova ul.,
2. místo Anastázie Kopačková ZŠ a MŠ Hlavňovice,
3. místo Mia Smeykalová ZŠ Hartmanice.

I. kategorie:
1. místo Vojtěch Kouba ZŠ Sušice, Lerchova ul.,
2. místo Martina Matějková ZŠ T. G. Masaryka Sušice,
3. místo Lucie Chamrádová ZŠ a MŠ Hlavňovice.

II. kategorie:
1. místo Klára Kašíková ZŠ Hartmanice,
2. místo Jáchym Kouba ZŠ Sušice, Lerchova ul.,
3. místo Jan Ondráček ZŠ Sušice, Lerchova ul.

III. kategorie:
1. místo Alena Matoušková ZŠ T. G. Masaryka,
2. místo Anna Markvartová ZŠ Sušice, Lerchova ul.,
3. místo Božena Hrachová ZŠ Sušice, Lerchova ul.

IV. kategorie:
1. místo Kamila Němcová ZŠ Sušice Lerchova ul.,
2. místo Kristýna Slivoňová ZŠ T. G. Masaryka,
3. místo Markéta Makrlíková ZŠ T. G. Masaryka.

Těchto patnáct žáků postoupilo do okresního kola, které se bude konat 21. března 2022 v ZUŠ Klatovy.
Akce proběhla za finanční podpory z Grantového programu Města Sušice.
Chtěla bych touto cestou poděkovat členkám poroty Mgr. Haně Šiškové, Mgr. Pavle Malé, Mgr. Danuši Kratochvílové a Mgr. Jiřině Polákové, paním učitelkám za přípravu žáků na tuto soutěž a všem recitátorům za jejich skvělé výkony.
Marie Ludvarová, SVČ při ZŠ Sušice Lerchova ul.

foto foto foto foto foto foto

Soutěž v recitaci - okrskové kolo