INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020

29.12.2020 Č. Kříž

Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.