Zahájení provozu některých kroužků

6.5.2020 M. Ludvarová

Od pondělí 10. 5. 2021 připravujeme zahájení provozu některých kroužků dle platných nařízení.

Platná nařízení:
Ve střediscích volného času

  • se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,
  • účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,
  • se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
  • účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob dokládání ze strany účastníka je uveden níže.

Toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní vice než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastníkVÍCE


Příměstské tábory

2.3.2020 M. Ludvarová

V letošním roce plánujeme v době letních prázdnin dva příměstské tábory.
LPT I. od 2. 8. do 6. 8. 2021
INFORMACE PŘIHLÁŠKA

LPT II. od 16. 8 do 20. 8. 2021
INFORMACE PŘIHLÁŠKA


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020

29.12.2020 Č. Kříž

Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.