Informace v návaznosti na usnesení vlády

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:
U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Platbu za kroužky zatím neprovádějte.
Více v příloze ZDE


Informace pro rodiče

Kroužky - volná místa