Informace

22.6.2020 M. Ludvarová

V průběhu měsíce června 2021 vracíme poměrnou část školného za kroužky, které se v tomto kalendářním roce z důvodu mimořádného opatření nekonaly.


Čestné prohlášení

7.5.2021 Č.Kříž

VZOR čestného prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ZDE


Zahájení provozu některých kroužků

7.5.2020 M. Ludvarová

V provozu jsou všechny kroužky dle daného rozvrhu s výjimkou těchto kroužků: Modeláři a Robotický pokročilí, které z důvodu nemoci zatím činnost nezahájí. O otevření těchto kroužků budete informováni SMS zprávou.

Informace k provozu Střediska volného času od 24. května 2021
Ve střediscích volného času
- se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 osob (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) v jedné skupině bez povinnosti doložit testování
- se nově umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu shodné jako je uvedeno výše u ZUŠ a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají, a to i při pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let,kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest, které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití).
VÍCE

Příměstské tábory

2.3.2020 M. Ludvarová

V letošním roce plánujeme v době letních prázdnin dva příměstské tábory.
LPT I. od 2. 8. do 6. 8. 2021
INFORMACE PŘIHLÁŠKA

LPT II. od 16. 8 do 20. 8. 2021
INFORMACE PŘIHLÁŠKA